HAKKIMIZDA

Çiftçiler Yem Vizyonumuz :     

     Üreticilerimize ve Bayilerimize daha iyi hizmet sunmak, sizlerin emeğinizin boşa gitmemesi, sizlerin kazancını bizim kazancımız 

sayıp kaliteli yem üreterek isabetli tercihiniz olarak sizlerin yanında yer almak.

Çiftçiler Yem Misyonumuz :

     Siz üreticilerimizin değişen ihtiyaçlarının farkında olarak esnek, araştırmacı yapımızla öncü ve yaratıcı çözümlerimizle sizlerin

yaşamlarına emeğinize değer katan kaliteyi ön plana çıkaran diğerlerinden farklı kılan ürün ve hizmetler sunmaktır.

Çiftçiler Yem Değerlerimiz :

     Kaliteli yem üretmek ve çözümcü olmak.

     Saygılı ve Yaratıcı olmak.

     Güvenilir olmak.

     Sizlerle işbirliği içinde esnek olmak.

Çiftçiler Yem Çözümcülüğü - Kaliteli Yem Üretimi :

     Sorunlarınızı çözümlemek, üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılamakla başlar.  Bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik üretilmiş

yem ve çeşitleriyle son teknolojiyle donatılmış fabrikamızla ve hizmet parkıyla üreticiden önce üretici adına harekete geçer ve sizleri mutlu kılar.

Çiftçiler Yem Yaratıcılığı :

     Üreticinin sürekli değişen koşullarda ihtiyaçları karşılaştığı sorunların farkında olmaktır. Sürekli yaratıcılığımız yeniliği 

takipçiliğimiz sayesinde her zaman farklı olan ve farklı kılan olarak algılanırız. Üreticlerimizi ve bayilerimizi tetikleyerek 

yeni ürünler ve seçim olarak sunarız. Üreticinin ve bayilerimizin her faaliyetine değer katarız.

Çiftçiler Yem Güvenirliği:

     Üreticimiz ve Bayilerimiz açısından fiyat kalite ve satış sonrası hizmetlerimizle güvenecekleri yem çeşitleri sunan ve bunların

hep aynı kalitede olmasına özen gösteren saygılı takipçiliğimiz kurumsal kültürümüzdür.

Çiftçiler Yem İşbirliği :

     Üreticilerimizin Bayilerimizin ve tüm paydaşlarımızın birlikte yarattığı sinerji ve bilgi birikiminin gücünü, ortak karar alma ve

uygulama prensiplerimizi birleştirir.

Çiftçiler Yem Esnekliği :

     Değişen süreci ve Bayilerimiz ihtiyaçlarını, rekabet koşullarını hızla algılayıp üretim pazarlama ve satış stratejilerimizi 

geliştirip buna uygun olarak hayata geçirmektir.

     35 yıldır yukarıda saydığımız değerleri koruyan bir anlayışla yemlerimiz tek kalite olup her kilogramında aynı özen 

gösterilerek üretilmektedir.

     

                                                                                                                                                              Saygılarımla,

                                                                                                                                             Çiftçiler Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.

                                                                                                                                                          Hüseyin Gönlüaçık

                                                                                                                                                      Yönetim Kurulu Başkanı