Ürünler / SIĞIR BESİ YEMLERİ / SIĞIR BESİ YEMİ STANDART

SIĞIR BESİ YEMİ STANDART

6 ayını tamamlamış erkek danalar için hazırlanmış besi yemleridir. Amaç hızlı ve yüksek çanlı ağırlık artışı sağlamaktır.

Besiye alınmış 200-300 kg canlı ağırlığındaki sığırlara 8-9 aya kadar sürebilen besi dönemi boyunca verilmeye uygun yemlerdir.

Her 100 kg canlı ağırlık için 2 kg çiftçiler besi yemi ve 0,5 kg saman örnek olarak yedirilecek miktarlardır.