Ürünler / SIĞIR SÜT YEMLERİ / ÇİFTÇİLER STANDART 16 SIĞIR SÜT YEMİ

ÇİFTÇİLER STANDART 16 SIĞIR SÜT YEMİ

15-20 Litre süt verim dönemlerinde kullanılır.

Süt Verimi          Mısır Silajı          Kuru Yonca          Standart 16

20 Litre               16 Kg                  5 Kg                         8 Kg

15 Litre               16 Kg                  5 Kg                         6 Kg