Ürünler / SIĞIR SÜT YEMLERİ / SIĞIR KURU DÖNEM YEMİ

SIĞIR KURU DÖNEM YEMİ

Doğumlardan 2 ay önce inekler kuruya çıkarılmalıdırlar. Bunda amaç ineğin meme dokularını dinlendirmek, buzağının sağlıklı gelişmesini sağlamaktır. Çiftçiler sığır kuru dönem yemi bu süre zarfında verilir. Kurudaki inekler aşırı beslenmemelidir. 5-8 Kg mısır silajı, 2-4 Kg kuru ot, 2-3 Kg çiftçiler kuru dönem yemi örnek bir beslenme şeklidir.Doğuma 3 hafta kala çiftçiler kuru dönem yemi 5-6 Kg'a çıkartılmalıdır.