Ürünler / BUZAĞI YEMLERİ / DÜVE YEMİ

DÜVE YEMİ

6 aylık yaştan itibaren damızlık düvelere verilmeye uygun bir yemdir. Düvelerin fazla yağlanması istenmez günlük 700-750 gr canlı ağırlık artışı normal normal kabul edilmelidir. Fazla yağlanma üreme sisteminde döl tutmama ve yumurtalık kistleri gibi bozukluklara sebep olabilir. Çiftçiler düve yemi damızlık dişilere 6-24 ay boyunca verilebilir. 1 yaşına kadar 5-8 kg mısır silajı, 2-4 kg kuru yonca veya kuru çayır otu, 2-4 kg çiftçiler düve yemi örnek bir yemlemedir. 1 yaşını doldurduklarında yukarıda sayılanlar 1-2 kg arttırılarak verilir. Tohumlama için 15 aylık 360 kg canlı ağırlık uygundur. Doğumlarına 3 hafta kala çiftçiler süt yemlerine geçilir.