Ürünler / KÜÇÜK BAŞ YEMLERİ / KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ

KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ

Ağız sütünü iyi emmiş, günde en az iki öğün anasını emen kuzulara verilmeye uygun bir yemdir. 1.haftadan itibaren kuzulara 30 gün boyunca verilmesi tavsiye edilir. Bu sürede kuzuların yaklaşık 20 kg canlı ağırlığa ulaşmaları hedeflenir. Bu süre sonunda çiftçiler kuzu büyütme yemine geçilir.