Ürünler / KÜÇÜK BAŞ YEMLERİ / KUZU BÜYÜTME YEMİ

KUZU BÜYÜTME YEMİ

Çiftçiler kuzu büyütme yemi 1. ayın sonundan itibaren kesime kadar olan süre içinde verilebilir. Bu yaklaşık 4 aylık bir süredir. Hedeflenen canlı ağırlık 38-42 Kg arasındadır. Bu kuzulara çiftçiler kuzu büyütme yeminin yanında kuzu başı 100-150 gram düşecek kadar iyi kalite kuru yonca otundan verilmesi kuzuların kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması açısından iyi olur. Her 10Kg canlı ağırlık için 200-250 gram kuzu büyütme yemi, 40-50 gram kuru yonca otu verilecek yem miktarı açısından birer örnektir.