Ürünler / KÜÇÜK BAŞ YEMLERİ / TOKLU YEMİ

TOKLU YEMİ

Bu  yem 4 ayını tamamlamış tokluların beslenmesinde kullanılır. 7. ayın sonuna kadar verilmeye uygun bir yemdir. Kuzu büyütme yeminden farklı olarak kaba yem ihtiyaçları daha çoktur. Kuru yonca otunu toklu başına 250 gram üzerinde olması tavsiye edilir.